OLMAB lagerinredning
Tel: 019 - 673 20 30  
Lagra gods på pall - Olika system.

Olika lagringssystem

 
PallställDjupstaplingställFristaplingGenomloppsställMärksystemUtdragsenheterRasskyddStällageguide 
Lagringssystem för gods på pall / pallgods.

[Gå till snabbguide / diagram]

[ Typbestäm ditt pallställ ]

bullet Lagring utan ställage (fristapling).

Enklaste metoden att lagra pallat gods är fristapling. Godset ställs tätt tillsammans. Med samma artikel på pallarna staplas de på varandra.
Förutsättningen för fristapling är godsmängder av samma artikel.

bullet Konventionellt pallställage.

Den vanligaste lösningen för enhetslast. Varje pall är lätt åtkomlig, och de är lätta att förändra / komplettera. Ställaget kan utrustas med bärare för kablar, utdragsenheter, halvpallar o.s.v.
Låg investering. Flexibel lösning.

Behovet av gångbredd styrs av truckval & om trafik i båda riktningar tillåts.
Plocktruckar kräver gångbredd 1,2 m.
Ståstaplare kräver gångbredd 2,2 m.
Skjutstativtruck kräver gångbredd 2,6 m.
Ledstaplare kräver gångbredd 2,7 m.
Motviktstruck kräver gångbredd 3,5 m.

bullet Smalgångslagring.

Smalgångslager ett volymutnyttjande där insättning och uttag oftast snabbas upp jämfört med konventionellt pallställage. Anledningen är smalgångstruckarnas konstruktion och arbetssätt. Gångbreddsbehov, 1,5 - 1,8 meter.
Bra lösning när m2-priset är högt eller ytan begränsas.

bullet Mobilt ställage

Ställaget står på motordrivna vagnar som flyttas på golvskenor. Ställaget bildar en tätpackningsenhet med en flytande gång som öppnas med hjälp av radio, ljussignal eller knappsystem.
Systemet ger ett högt volymutnyttjande, men med låg hanteringskapacitet. Investeringen för lagret är hög.

Med en flytande gång på 4 meter sker inlagring rationellt med staplare / motviktstruck. Utplockning med plocktruck ger möjlighet till öppning av 3 gångar (3 x 1,3 meter).

bullet Djupstapling.

Ytsnål lagring som passar i lager med få artiklar eller med hög driftskostnad (kyla, värme etc.). Djupstaplingsställ kräver inte gångar, utan trucken kan köra in (drive in) och hämta / lämna eller passera genom ställaget (drive through). Pallarna ställs på längsgående bärskenor eller bärbalkar.

bullet Dubbla ställage (Double deep).

Systemet innebär att fyra pallar kan lagras mellan gångarna. Gångbreddsbehovet är ca: 2,6 meter, och en truck med teleskopgafflar hanterar pallarna.
God utnyttjningsgrad av lagervolymen med upp till 25% besparing mot konventionell lagring.

bullet Satellitlagring.

Djupstapling där en robot hämtar fram pallarna. Roboten körs till aktuellt fack med truck, och trucken tar framkörd pall för vidare transport.

bullet Rullfackslager / genomloppsställ.

Kompakt lagringsmetod för få artiklar och högfrekvent gods, med möjlighet till FIFO (first in first out). Lutande lagerbanor med rullar gör att godset automatiskt matas (rullas) fram från inlastning till uttag.
Passar pallat gods eller kartonggods. Rullning sker vanligtvis med odrivna banor med bromsrullar, drivna banor eller lastbärare med hjul.
Hög investeringsnivå.

bullet Kranlager

Lager som betjänas av kranar är mycket volymsnåla och lagerhöjden är över 10 meter. Flexibiliteten är däremot låg då automatiserade system måste anpassas väl till verksamheten. Investeringen för lagret är hög, och därför bör systemet utnyttjas dygnet runt.

Snabbguide.

Guiden värderar fyra egenskaper på en skala från 1 till 10. Egenskaperna är investering, hanteringskostnad, hanteringskapacitet och volymutnyttjande.

A = Investering. Kostnad för komplett installation.

B = Hanteringskostnad/arbetskraft. Totalkostnad per artikel för hantering av gods exklusive investering.

C = Hanteringskapacitet. Antal uttag per tidsenhet.

D = Volymutnyttjande. Effektivt utnyttjande av volymen för förvaring.
Diagram
 
Bookmark and Share
Sök våra sidor


KLICKA HÄR för att besöka ÖLM:s huvudsajt med egen sökmöjlighet och onlinebutik.
Nyheter
Pallöparen
Pallöpare

Demofilmer

ON^OFF Påkörningsskydd. Patentsökt sept. 08

   Demofilm


Rack Armours lättmonterade stolpskydd.

   Demofilm


Klicka för Column Sentry's lättmonterade balk-/pelar-/stolpskydd


Andra påkörningsskydd.

Begagnad inredning och utrustning
ÖLM har gjort ett stort uppköp av begagnad lagerinredning och utrustning som ännu ej är prissatt,
ej heller inlagd på vår begagnattorg. Efter hand som vi inventerar läggs alla objekt upp på vår lagerblog.
 
Kontakta gärna vårt säljkontor vid frågor angående lagerinredning, önskemål, offertförfrågningar m.m
Måndag-Fredag 7.00-16.00 Tel: 019- 673 20 30
AB ÖLM • Maskingatan 7 • 702 86 ÖREBRO