OLMAB lagerinredning
Tel: 019 - 673 20 30  
Besiktning av lagerinredning

SIS-certifierade besiktningar av pallställ.

 
Inga undersidor  
ÖLM AB utför besiktning av lagerinredningar.
 

Vad krävs för en SIS-certifierad besiktning?
Vad säger lagen?
Delegering av ansvaret
Vilka påföljder får en olycka?
Se referenser

Besiktning

Lagerställage är en ganska enkel produkt. Varför skall jag då besikta ?

De flesta ser inte ett pallställ eller ett hyllställ som en speciellt farlig produkt, men det är just det enkla som gör att man ej bedömer skaderisken på ett korrekt sätt. Det är dock få produkter i vår arbetsmiljö och som vi har runt oss i det dagliga livet som kan orsaka så omfattande materiella och personella skador som just ställage.
Detta är orsaken till att reglerna skärptes väsentligt i den nya arbetsmiljölagen från 1994.

Genomsnittshöjden på ett pallställ i Sverige är för närvarande ca. 6 meter, och de innehåller ofta upp till 7 pallar ovanför golv med den medelvikt av 600 kg. Med lite enkel huvudräkning får man då fram att varje sektion bär upp ca: 8 ton.

Tar vi räkneexemplet lite längre och tänker oss ett tio sektioner långt ställ (som är en ganska liten installation (20 m²)), så innehåller det en vikt på 80 ton om det är fullastat. Det vikten motsvarar den möjliga snölasten på en 800 m² stor industribyggnad.

Om vi refererar till ovanstående räkneexempel, så är det nog inte många som skulle komma på den galna idén att flytta på bärande reglar och takstolar hit och dit utan att ta reda på om det är OK från byggkonstruktören. Vidare skulle man absolut inte acceptera krokiga och buckliga byggnadspelare, som tillkommit genom att bilar kört på dem med jämna mellanrum.
Sönderkörda stolpar till pallställ och borttagna bärplan är dock inte ovanligt i lagersammanhang, allt för att få rum med gods eller öppna körvägar inne i fabriken. Detta är så vanligt förekommande att sällan någon bryr sig.

Kontakta vår kundtjänst för besiktningsfrågor och besiktningar.

    Läs Arbetsmiljöinspektionens
Om lagerarbete med inriktning mot pallställ och truckar (1997).

 
Bookmark and Share
Sök våra sidor


KLICKA HÄR för att besöka ÖLM:s huvudsajt med egen sökmöjlighet och onlinebutik.
Nyheter
Pallöpare
Pallöpare

Demofilmer
ON OFF påkörningsskydd
ON^OFF Påkörningsskydd. Patentsökt sept. 08

   Demofilm

Rack Armour stolpskydd
Rack Armours lättmonterade stolpskydd.

   Demofilm

Column Sentry pelarskydd
Klicka för Column Sentry's lättmonterade balk-/pelar-/stolpskydd


Andra påkörningsskydd.

Begagnad inredning och utrustning
ÖLM har gjort ett stort uppköp av begagnad lagerinredning och utrustning som ännu ej är prissatt,
ej heller inlagd på vår begagnattorg. Efter hand som vi inventerar läggs alla objekt upp på vår lagerblog.
 
Kontakta gärna vårt säljkontor vid frågor angående lagerinredning, önskemål, offertförfrågningar m.m
Måndag-Fredag 7.00-16.00 Tel: 019- 673 20 30
AB ÖLM • Maskingatan 7 • 702 86 ÖREBRO