OLMAB lagerinredning
Tel: 019 - 673 20 30  
Delegering av ansvar...

Vem är ansvarig vid en olycka med pallställ?

 
Inga undersidor  
Delegering av ansvar vid en ställageolycka
 

Vad krävs för en CIS-certifierad besiktning?
Vad säger lagen?
Delegering av ansvaret
Vilka påföljder får en olycka?

Delegering av ansvaret

När det gäller delegeringar är det understundom svårt att bedöma om de skall anses vara godkända. Lagen föreskriver att en delegering kan vara skriftlig eller muntlig men att den skall vara klar och tydlig. Brister det i tydligheten eller den delegerades förutsättningar, kan delegeringen underkännas vid rättslig prövning.

T.ex. måste den delegerade som grund ha kunskap, beslutsbefogenhet och ekonomiska möjligheter att effektuera sitt eget beslut. Verkligheten visar att dessa förutsättningar inte alltid infrias. Har vederbörande t.ex. en alltför begränsad budget, kan en delegering bli underkänd.

[ Tillbaka ]
Bookmark and Share
Sök våra sidor


KLICKA HÄR för att besöka ÖLM:s huvudsajt med egen sökmöjlighet och onlinebutik.
Nyheter
Pallöpare
Pallöpare

Demofilmer
ON OFF påkörningsskydd
ON^OFF Påkörningsskydd. Patentsökt sept. 08

   Demofilm

Rack Armour stolpskydd
Rack Armours lättmonterade stolpskydd.

   Demofilm

Column Sentry pelarskydd
Klicka för Column Sentry's lättmonterade balk-/pelar-/stolpskydd


Andra påkörningsskydd.

Begagnad inredning och utrustning
ÖLM har gjort ett stort uppköp av begagnad lagerinredning och utrustning som ännu ej är prissatt,
ej heller inlagd på vår begagnattorg. Efter hand som vi inventerar läggs alla objekt upp på vår lagerblog.
 
Kontakta gärna vårt säljkontor vid frågor angående lagerinredning, önskemål, offertförfrågningar m.m
Måndag-Fredag 7.00-16.00 Tel: 019- 673 20 30
AB ÖLM • Maskingatan 7 • 702 86 ÖREBRO