OLMAB lagerinredning
Tel: 019 - 673 20 30  
Vad säger lagen...

Lagerolyckor - Vad säger lagen.

 
Inga undersidor  
Olyckor på lagret, vad säger lagen...
 

Vad krävs för en CIS-certifierad besiktning?
Vad säger lagen?
Delegering av ansvaret
Vilka påföljder får en olycka?

Vad säger lagen?

Produktansvarslagen ställer krav på tillverkaren, avseende konstruktion-, fabrikation-, och instruktionsfel. Ansvarstiden är 10 år efter försäljningen.

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren. I lagen kap. 3 står följande valda delar:
"Arbetsgivaren/ skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall och systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten. Han skall fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta."

Arbetsmiljöverket (AV) har gett ut ett antal regler och anvisningar för hur detta säkerhetsarbete skall genomföras vad beträffar arbete med gods. De har också varit med vid framtagning av standarden för ställage.

Standarden beskriver bl.a. att periodisk kontroll skall genomföras minst en gång/ år beroende på hur frekvent lager det är. Däremellan skall fortlöpande kontroll ske kontinuerligt.

Handlingsplan och protokoll skall upprättas. Dokumentationen ligger till grund för att kunna bedöma om uppgjorda rutiner har följts, och måste därför vara så omfattande och tydliga att arbetsgivaren kan göra en rättvisande revision av arbetet. Om en olycka sker trots rutinmässig kontroll, är det viktigt att kunna rekonstruera ställagets stat


[ Tillbaka ]
Bookmark and Share
Sök våra sidor


KLICKA HÄR för att besöka ÖLM:s huvudsajt med egen sökmöjlighet och onlinebutik.
Nyheter
Pallöpare
Pallöpare

Demofilmer
ON OFF påkörningsskydd
ON^OFF Påkörningsskydd. Patentsökt sept. 08

   Demofilm

Rack Armour stolpskydd
Rack Armours lättmonterade stolpskydd.

   Demofilm

Column Sentry pelarskydd
Klicka för Column Sentry's lättmonterade balk-/pelar-/stolpskydd


Andra påkörningsskydd.

Begagnad inredning och utrustning
ÖLM har gjort ett stort uppköp av begagnad lagerinredning och utrustning som ännu ej är prissatt,
ej heller inlagd på vår begagnattorg. Efter hand som vi inventerar läggs alla objekt upp på vår lagerblog.
 
Kontakta gärna vårt säljkontor vid frågor angående lagerinredning, önskemål, offertförfrågningar m.m
Måndag-Fredag 7.00-16.00 Tel: 019- 673 20 30
AB ÖLM • Maskingatan 7 • 702 86 ÖREBRO