OLMAB lagerinredning
Tel: 019 - 673 20 30  
Lager och industriväggar

Lagerväggar och industriväggar.

 
Nätväggar Lager & industriväggar Flyttbara rum & kontor  
Väggsystem - Lager och industriväggar.

Lager och industriväggar

Industrivägg
Klicka för avdelande
industri / lagerväggar
Industrikontaor
Klicka för envånings
verkstad / industrikontor
Casette 900
Industrikontor
Klicka för tvåvånings
verkstad / industrikontor
Casette 900
Undersökningar visar att det industriella genomsnittsföretaget behöver förändra sin produktionslayout - och därmed bygga om sina lokaler - vart fjärde år.
Tendensen är en ännu snabbare förändringstakt. Traditionella väggar som måste rivas skapar inte bara störningar i produktionen utan är också därmed kapitalförstörande.

Ett nyckelord för moderna produktionslokaler är flexibilitet. Ett annat är återanvändning. Prefabrikation är ett tredje nyckelord som garanterar hög och jämn tillverkningskvalitet.
I grunden handlar det om att minimera drifstörningarna vid en förändring av layouten och samtidigt uppnå bästa möjliga ekonomi för projektet.

Alltför ofta glömmer man bort människan i de här sammanhangen. Men även människan som resurs - humankapitalet - måste förräntas.
En bra arbetsmiljö garanterar en högre avkastning på humankapitalet och leder till lägre personalomsättning, ökad motivation och produktion - kort sagt en större vinst.
En bra miljö betyder jämn temperatur och luftfuktighet. Bra miljö är också ren luft och en minimering av buller i en arbetslokal. Det är något vi vill uppmärksamma på dessa sidor. Cassette900 löser många av dessa problem.

 

Kontakta vårt säljkontor för information och offertförfrågan av lager / industriväggar och industrikontor:
Vi hjälper även till med typbestämning, projektering av lager, samt besiktning och montage-/servicearbeten.
Måndag-Fredag 7.00-16.00 Telefon: 019-673 20 30

 

 
Bookmark and Share
Sök våra sidor


KLICKA HÄR för att besöka ÖLM:s huvudsajt med egen sökmöjlighet och onlinebutik.
Nyheter
Pallöpare
Pallöpare

Demofilmer
ON OFF påkörningsskydd
ON^OFF Påkörningsskydd. Patentsökt sept. 08

   Demofilm

Rack Armour stolpskydd
Rack Armours lättmonterade stolpskydd.

   Demofilm

Column Sentry pelarskydd
Klicka för Column Sentry's lättmonterade balk-/pelar-/stolpskydd


Andra påkörningsskydd.

Begagnad inredning och utrustning
ÖLM har gjort ett stort uppköp av begagnad lagerinredning och utrustning som ännu ej är prissatt,
ej heller inlagd på vår begagnattorg. Efter hand som vi inventerar läggs alla objekt upp på vår lagerblog.
 
Kontakta gärna vårt säljkontor vid frågor angående lagerinredning, önskemål, offertförfrågningar m.m
Måndag-Fredag 7.00-16.00 Tel: 019- 673 20 30
AB ÖLM • Maskingatan 7 • 702 86 ÖREBRO